Τι είναι το Domain Name?

Το Domain name (όνομα τομέα) είναι η “διεύθυνση” της ιστοσελίδας σας στο διαδίκτυο.

Το κάθε domain name συνοδεύεται από μια κατάληξη (TLD) που συνήθως υποδηλώνει την γεωγραφική θέση της ιστοσελίδας ή της επιχείρησής σας (πχ .gr υποδηλώνει την Ελλάδα) και ο συνδυασμός τους είναι πάντα μοναδικός σε παγκόσμιο επίπεδο.

Συμβουλή 1η

Το Domain πρέπει να είναι σύντομο και εύκολο στην απομνημόνευση του και να είναι πάνω από 2 χαρακτήρες.
(π.χ istos.gr όχι is.gr)

Συμβουλή 2η

Πρέπει να είναι εύηχο και αυτός που το ακούει να μπορεί να καταλάβει εύκολα πως γράφεται.
Προτιμήστε λέξεις που δεν έχουν “δύσκολους” χαρακτήρες όπως ει, αι, υ κτλ.

Συμβουλή 3η

Πρέπει όσο αυτό είναι δυνατόν να περιγράφει το περιεχόμενο και τους στόχους της ιστοσελίδας σας ή την επωνυμία της επιχείρησής σας με μία "λέξη-κλειδί"

Αναζήτησε το Domain Name σου

» Translate